Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Πινακες γεωργικού εισοδήματος 2014

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για τις δηλώσεις αγροτών του 2014, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κ. Θεοχάρη.

Οι πίνακες γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 αφορούν:

-Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.

-Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.

-Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.

-Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.

δείτε παρακάτω τους πίνακες:

Βεβαιωσεις αποδοχών 2014 ποιες εκτυπώνονται ηλεκτρονικά

Συγκεκριμένα το ΙΚΑ ,ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ ,το ΤΣΜΕΔΕ , και το Μετοχικό Ταμείο Στρατού έχουν αναπτύξει ηλεκτρονικές εφαρμογές που επιτρέπουν στους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους να εκτυπώσουν τις βεβαίωσεις αποδοχών για το 2014. Φέτος για πρώτη χρονιά όλα τα Ταμεία ήταν υποχρεωμένα να στείλουν στην ΓΓΠΣ τα στοιχεία των αποδοχών του 2013 ώστε να είναι προσυμπληρωμένα στις φορολογικές δηλώσεις.  

Η διαδικασία αυτή τελείωσε στις 28 Μαρτίου και σταδιακά οι αποδοχές εμφανίζονται προσυμπληρωμένες στους προβλεπόμενους κωδικούς του Ε1. Τα Ασφαλιστικά Ταμεία όμως για να αποφευχθούν περιπτώσεις λαθών στην συμπλήρωση των αποδοχών δίνει την δυνατότητα στους υπόχρεους να εκτυπώσουν και να δουν τις αποδοχές στις βεβαιώσεις αποδοχών που θα λάμβαναν όπως ίσχυε μέχρι και πέρσι ταχυδρομικά μέσω του υπολογιστή τους.
 Ας δούμε τα Ταμεία που δίνουν την δυνατότητα μέχρι σήμερα αυτή μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών:  

Βεβαίωση επιδομάτων ΟΓΑ 

Ηλεκτρονικά μπορούν να εκτυπώσουν οι δικαιούχοι την Βεβαίωση επιδομάτων του ΟΓΑ που έλαβαν το 2013 ώστε να δηλώσουν στην φορολογική δήλωση 2014 τα αναγραφόμενα ποσά. 
Συγκεκριμένα η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώσε ότι όσοι πήραν τα οικογενειακά επιδόματα το 2013, μπορούν να εκτυπώνουν τη βεβαίωση των επιδομάτων ΟΓΑ 2014 που απαιτείται για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης (Ε1), εισάγοντας τον ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ στην ειδική εφαρμογή με τίτλο: «Εκτύπωση Βεβαίωσης Οικογενειακών Επιδομάτων για Φορολογική Χρήση», που βρίσκεται εδώ 

Βεβαίωση συντάξεων ΙΚΑ

 Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική εκτύπωση της βεβαίωσης συντάξεων του ΙΚΑ που περιέχει τα εισοδήματα από συντάξεις που έχουν λάβει οι συνταξιούχοι και πρέπει εφόσον δεν είναι συμπληρωμένα για τα καταχωρήσουν στην φορολογική δήλωση του 2014. 
Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση του ικα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ιδρύματος.
 Για να εκτυπωθεί η βεβαίωση συντάξεων του ΙΚΑ χρειάζεται ο συνταξιούχος να γνωρίζει ότι μέσω της υπηρεσίας αυτής, έχει τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τα απαιτούμενα ασφαλιστικά σας στοιχεία να εκδώσει τη «Βεβαίωση Συντάξεων Για Φορολογική Χρήση 2014». Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ(τ.ΕΤΕΑΜ) και των ενταχθέντων ταμείων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΤΑΠΙΛΤ (δηλαδή τα τέσσερα πρώτα ψηφία του Α.Μ. ΔΙΑΣ ειναι 0150, 0151, 0416 και 2008 αντίστοιχα).

Πληροφορίες για την εκτύπωση 

* Επιλέξτε εάν είστε συνταξιούχος κάτοικος Ελλάδας ή κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κου Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών).
 * Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας, καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα, π.χ. αν ειναι Ε00123456 καταχωρήστε Ε001234), Α.Μ. ΔΙΑΣ (συνεχόμενα - χωρίς κενά), Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.
 * Εάν είστε κάτοικος Εξωτερικού (Αρμοδιότητας Περ/κού Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αθηνών), καταχωρήστε τα 7 πρώτα ψηφία του Α.Μ. (γράμματα αν υπάρχουν & νούμερα), επιλέξτε την κατηγορία σύνταξης που λαμβάνετε, καταχωρήστε Επίθετο, Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ. 
* Η συμπλήρωση των πεδίων είναι υποχρεωτική. * Εισάγετε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης. 
* Πατήστε έλεγχος.
 * Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, εμφανίζεται η σχετική βεβαίωση και μπορείτε να προχωρήσετε στην εκτύπωσή της. Σας ενημερώνουμε δε ότι σε περίπτωση που υποβάλλετε τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ηλεκτρονικά, δεν είναι απαραίτητη η εκτύπωση της Βεβαίωσης Συντάξεων και η προσκόμιση αυτής στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Μπορείτε όμως, να αποθηκεύσετε τη βεβαίωση αυτή στον υπολογιστή σας για μελλοντική χρήση, ή να την εκδόσετε οποτεδήποτε, μέσω της ίδιας εφαρμογής, εφόσον σας ζητηθεί από την αρμοδία Δ.Ο.Υ. 
* Εάν τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν ταυτίζονται με αυτά των αρχείων συντάξεων, σχετικό μήνυμα σας ενημερώνει για τη μη ταυτοποίηση αλλά συγχρόνως σας δίνεται η δυνατότητα να εκδόσετε τη Βεβαίωση Συντάξεων με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μας. Εάν χρειαστεί διόρθωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε τμήμα πληρωμών συντάξεων του Υποκ/ματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
* Σημειώνεται ότι αν στο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων είναι συμπληρωμένοι και οι δύο Α.Μ. ΔΙΑΣ (ΙΚΑ και ΕΤΕΑΜ), για την έκδοση της βεβαίωσης, απαιτείται η καταχώρηση ενός από τους δύο A.M. ΔΙΑΣ. Εάν λαμβάνετε περισσότερα από ένα Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων (δηλ. λαμβάνετε περισσότερες από μία συντάξεις), επαναλάβετε την ανωτέρω διαδικασία για κάθε Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων ξεχωριστά.

μπείτε εδώ στην εφαρμογή

ΟΑΕΕ βεβαίωση συντάξεων 

Ηλεκτρονικά μπορούν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ να εκτυπώσουν την βεβαιώση συντάξεων 2014 για την φορολογική δήλωση μέσω ειδικής εφαρμογής. 

Δε θα σταλεί βεβαίωση συνταξεων ΟΑΕΕ 2014 για τις αποδοχές του έτους 2013, που χρησιμοποιούνται για τις φορολογικές δηλώσεις σύμφωνα μεμε ανακοίνωση της Διοίκησης. 

Η δυνατότητα έκδοσής για την βεβαίωση συντάξεων του ΟΑΕΕ παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας Οργανισμού με τη συμπλήρωση των στοιχείων ΑΦΜ, ΑΜΚΑ. 

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοσή τους, στα Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

Πατήστε εδώ για να μπείτε στην εφαρμογή 

Βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ 

Την βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ για την Φορολογική δήλωση του 2014 μπορούν οι συνταξιούχοι του Οργανισμού να εκτυπώσουν από τον υπολογιστή τους σε ειδική εφαρμογή που έχει ανοίξει εδώ και λίγες ημέρες. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού έχει ανοίξει  η εφαρμογή για την βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ 2014 για τις συντάξεις που έχουν εισπράξει οι συνταξιούχοι το 2013 και που θα πρέπει να καταγράψουν στην Φορολογική τους Δήλωση 2014. 

Η εκτύπωση για την βεβαίωση συντάξεων ΟΓΑ 2014 για Φορολογική Χρήση είναι δυνατή μόνο με την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Μητρώου (ΑΜ ΟΓΑ) και του ΑΦΜ του Συνταξιούχου.

 Αν ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί στον Αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ ή δεν έχει καταχωρηθεί ο σωστός ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, τότε ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΟΓΑ με την κάρτα τού ΑΜΚΑ ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ (π.χ. βεβαίωση ΚΕΠ), καθώς και με οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΑΦΜ του (φορολογική δήλωση ή εκκαθαριστικό σημείωμα). 

πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε 

ΤΣΜΕΔΕ βεβαίωση συντάξεων  

Ηλεκτρονικά μπορούν να εκτυπώνουν οι συνταξιούχοι του ΤΣΜΕΔΕ την βεβαίωση συντάξεων για την φορολογική δήλωση 2014 ενώ το ταμείο κάνει γνωστό ότι θα σταλούν και ταχυδρομικά την μέσα στην εβδομάδα. 

Συγκεκριμένα το ΤΣΜΕΔΕ θα ενεργοποιήσει σήμερα σύμφωνα με ανακοίνωση του την ηλεκτρονική εφαρμογή για την βεβαίωση συντάξεων ΤΣΜΕΔΕ 2014 ενώ θα αποστείλει στους συνταξιούχους εντός της εβδομάδος και τις χειρόγραφες βεβαιώσης. 

Οι συνταξιούχοι για να εκτυπώσουν την βεβαίωση συντάξεων του ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι χρήστες .

Πατήστε εδώ για να μπείτε στην εφαρμογή 

ΕΚΟΕΜΣ βεβαίωση αποδοχών 2014 

Αρχής γενομένης απο το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα χρήσης 2013) η βεβαίωση αποδοχών του ΕΚΟΕΜΣ για φορολογική χρήση 2014, χορηγείται αποκλειστικά μέσω της αναπτυχθείσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, χωρίς έντυπη αποστολή. 

Ο ΕΚΟΕΜΣ. εντός του πλαισίου ανάληψης δράσεων και πρωτοβουλιών με άμεσο σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα λήψης των βεβαιώσεων για φορολογική χρήση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία αναπτύχθηκε από το Κέντρο Πληροφορικής Υποστήριξης Ελληνικού Στρατού (ΚΕΠΥΕΣ) και φιλοξενείται στον ιστότοπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού. 

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται μέσω της διεύθυνσης https://bebeosis.army.gr/guide.php ενώ πλήρη οδηγό με αναλυτικές πληροφορίες και οθόνες, μπορούν να συμβουλευτούν υποβοηθητικά στη διεύθυνση https://bebeosis.army.gr/images/manual_ekoems.pdf 

Τέλος, αναμένεται να αναπτυχθεί, αντίστοιχη δυνατότητα λήψης Αναλυτικού Μηνιαίου Φύλλου Ενημέρωσης.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Νέο «χαράτσι» φέρνει η ηλεκτρονική ταυτότητα

«Προσωπικό» μηχανικό θα πρέπει να έχουν σύντομα όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν και να ανανεώνουν την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων. Το Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Περιβάλλοντος εστάλη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εκτιμάται ότι μέσα στο 2014 (μετά από μία 3ετή καθυστέρηση) θα ξεκινήσει η εφαρμογή του θεσμού ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική καταγραφή όλων των κτιρίων της χώρας εντός μιας δεκαετίας.

Έτσι, το κράτος θα γνωρίζει μέχρι το 2024 και θα έχει «φακελώσει» ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία των κτιρίων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κάνουν λόγο για ένα νέο «χαράτσι»  καθώς θα πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι για τη σύνταξη της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου αλλά και για κάθε αναθεώρηση που θα πρέπει να γίνεται. Η αμοιβή του μηχανικού θα είναι προφανώς αντικείμενο διαπραγματεύσεων αλλά εκτιμάται ότι θα μπορεί να ξεπερνά τα 150-200 ευρώ για κάθε διαμέρισμα και θα αυξάνεται ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και τον έλεγχο που απαιτείται.

Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες εκτιμούν ότι το μέτρο θα αποτελέσει τη μήτρα απύθμενης γραφειοκρατίας και θεσμοθετημένης διαφθοράς επειδή το «πιστοποιητικό πληρότητας», δηλαδή η ηλεκτρονική ταυτότητα, θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

Όσα κτίρια ή παρεμβάσεις δεν δηλωθούν, θα χαρακτηρίζονται αυθαίρετα και θα επιβάλλονται κυρώσεις στους ιδιοκτήτες. Σκοπός του μέτρου είναι να το κράτος να γνωρίζει κάθε στιγμή τι αλλαγές έχουν γίνει σε κάθε κτίριο, αν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή άλλες παράνομες πολεοδομικές παρεμβάσεις.

Θεοχάρης: Ατομική παρακράτηση φόρου ανάλογα με τα εισοδήματα

Αν στα ετήσια εισοδήματα κάποιου αντιστοιχεί φόρος 1.200 ευρώ το χρόνο, τότε ο εργοδότης θα παρακρατά 100 ευρώ το μήνα
Πλήρως προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις εξετάζει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, με τους φορολογούμενους απλώς να επιβεβαιώνουν αυτά που θα γνωρίζει και θα έχει ήδη συμπληρώσει γι' αυτούς η Εφορία.

Ταυτόχρονα αποκαλύπτει ότι μόνο μέσα σε δύο μήνες έχουν γίνει 50.000 κατασχέσεις από την εφορία.

Στο μέτωπο των κατασχέσεων ο κ. Θεοχάρης τονίζει πως δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση των φορολογούμενων άτυπων πληρωμών "έναντι". "Δεν μπορεί να έρχεται για παράδειγμα κάποιος με χρέη 4 εκατ. ευρώ και να λέει μπορώ να δώσω 20.000, όταν ξέρουμε ότι μπορεί να πληρώσει. Εκεί θα γίνει κατάσχεση. Μπορώ αντίθετα να δεχθώ την πληρωμή έναντι για κάποιον που χρωστά 4.000".

"Η Εφορία του μέλλοντος θα πρέπει να επικεντρωθεί λιγότερο στην εξυπηρέτηση- όλα θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως- και περισσότερο στον έλεγχο", δηλώνει σε συνέντευξή του στα "Νέα". "Στόχος μας είναι να μην χρειάζεται κανένας φορολογούμενος να πάει στην Εφορία αλλά μόνο αν η Εφορία τον ζητήσει".

Δύο στρατηγικούς στόχους θέτει ο κ. Θεοχάρης, όπως αναφέρει: "να έχουμε ιδανικά πλήρη προσυμπλήρωση των δηλώσεων και να μην γίνεται καν πληρωμή. Δηλαδή η προσυμπλήρωση να είναι σωστή και να μην χρειάζεται καμία διόρθωση και ο φόρος ο οποίος έχει παρακρατηθεί να είναι αυτός που αναλογείς το συνολικό εισόδημα χωρίς να χρειάζεται να γίνει καμία επιπλέον πληρωμή. Η υποβολή της δήλωσης να είναι τυπική διαδικασία".

Το μοντέλο αυτό προβλέπει ο εργοδότης, κατόπιν οδηγιών της φορολογικής Διοίκησης, ενημερώνεται για τη συνολική παρακράτηση φόρου που πρέπει να κάνει κάθε μήνα για τα συνολικά εισοδήματα, χωρίς να γνωρίζει βεβαίως το ύψος των εισοδημάτων ή την προέλευσή τους.

Όπως σημειώνει το μοντέλο προβλέπει ότι αν στα ετήσια εισοδήματα κάποιου αντιστοιχεί φόρος 1.200 ευρώ το χρόνο, τότε ο εργοδότης θα παρακρατά 100 ευρώ το μήνα και όταν υποβληθεί η δήλωση δεν θα υπάρχει υποχρέωση για πληρωμή φόρου. Η παρακράτηση θα είναι ατομική για τον κάθε ένα.

Ο κ. Θεοχάρης αποδίδει σε "γκρίζες ζώνες των αρμοδιοτήτων" τις όποιες διαφορές έχουν προκύψει με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και τον υφυπουργό. Γ. Μαυραγάνη ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να τη γλιτώσουν πληρώνοντας μόνο το φόρο όσοι έχουν λερωμένη τη φορολογική φωλιά τους και περιλαμβάνονται στις λίστες εμβασμάτων και Λαγκάρντ. "Τα ποσά που βγαίνουν για κάποιους είναι σημαντικά, σοκαριστικά θα έλεγα", αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Παράταση για 1 μήνα πήραν οι αιτήσεις για δωρεάν επιχειρηματική συμβουλευτική σε νέες γυναίκες επιχειρηματίες και γυναίκες που επιθυμούν να ξεκινήσουν επιχείρηση. Τη δράση τρέχει ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 2014»

Ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος πάντα κοντά στη Γυναίκα που Επιχειρεί, κοντά στη Γυναίκα που θέλει να Επιχειρήσει, κοντά στη Γυναίκα που θέλει να αναπτυχθεί Δημιουργικά-Παραγωγικά-Αναπτυξιακά. «Γυναίκα 2014». Η Στρατηγική χωρίζεται σε δύο Δράσεις. Η πρώτη δράση έχει τον τίτλο:«Γυναίκα προς Γυναίκα» και η δεύτερη «Γυναίκα Δίπλα σου».
«Γυναίκα προς Γυναίκα»: μία δράση συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα που φέρνει κοντά Έμπειρες Συμβούλους από το χώρο της Διαχείρισης Κρίσεων, Επιδοτήσεων, Ανάπτυξης, Marketing, Επικοινωνίας, Τεχνολογίας, δίπλα τόσο σε Γυναίκες Start-ups, όσο και σε Γυναίκες Επιχειρηματίες με λειτουργία μικρότερη των τριών χρόνων. Οι επωφελούμενες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν σε μία δίωρη συνεδρία με τις επαγγελματίες της επιλογής τους, και να βρούνε τρόπους και λύσεις ανάπτυξης της επιχείρησης τους. Επίσης ανάλογη ωφέλεια θα έχουν και παλαιότερες Επιχειρηματίες που θέλουν να δώσουν πνοή στην Επιχείρηση τους με την προϋπόθεση να είναι Μέλη του Συνδέσμου. Στα Μέλη μας θα προσφέρονται 2 δίωρες συνεδρίες Συμβουλευτικής.
Η δράση «Γυναίκα Δίπλα σου», φέρνει κοντά Έμπειρες Γυναίκες από οποιοδήποτε χώρο, που με το ρόλο του Μέντορα επιθυμούν να υποστηρίξουν ενεργά Γυναίκες που θα εισέλθουν ή έχουν μόλις εισέλθει στο στίβο της Επιχειρηματικότητας. Η δράση «Γυναίκα Δίπλα σου» είναι μία δράση ουσιαστικής και ανθρώπινης υποστήριξης μεταξύ Γυναικών που ήδη έχουν Επιχειρήσει με όλες τις δυσκολίες που αυτό σημαίνει και αυτές που θέλουν να δράσουν τώρα μέσα από την Επιχειρηματικότητα.
Έτσι λοιπόν από το Σάββατο 8 Μαρτίου ξεκινάμε να δεχόμαστε αιτήσεις και συμμετοχές.
Οι Δράσεις μας είναι Εθελοντικές, και δεν χρηματοδοτούνται από κανένα άλλο εκτός από το Σύνδεσμο.
Εκκίνηση Δράσεων 8 Μαρτίου 2014

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στο: 2310 224440 ή στείλτε e-mail: info@sege.gr .
Κατεβάστε τις αιτήσεις σε μορφή doc (MS Word):
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ → αρχείο DOC (Microsoft Office Word)
ΕΝΤΥΠΟ MENTORING → αρχείο DOC (Microsoft Office Word)
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ → αρχείο DOC (Microsoft Office Word)

Πρόγραμμα για ακόμη 10.000 ανέργους ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα για ακόμη 10.000 ανέργους σχεδιάζει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Με αφετηρία την ιδιαίτερα μεγάλη απήχηση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την πρόσληψη 10.000 ανέργων 30-66 ετών, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε χρόνο-ρεκόρ, ο Οργανισμός ετοιμάζει αντίστοιχο πρόγραμμα επιδότησης, το οποίο θα έχει διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια.

Όπως αναφέρουν στο ένθετο «ΕΡΓΑΣΙΑ» τουΈθνους στελέχη του ΟΑΕΔ, θεμελιώδης διαφορά του νέου προγράμματος είναι ότι θα απευθύνεται και σε ανέργους κάτω των 30 ετών, προσφέροντας στους εργοδότες επιδότηση των νέων θέσεων εργασίας που θα φτάνει έως και τα 480 ευρώ τον μήνα.

Ήδη τα ανώτατα κλιμάκια του ΟΑΕΔ εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να παρουσιάσουν στο υπουργείο Εργασίας το νέο πρόγραμμα και να αποσπάσουν την έγκριση των κοινοτικών αρχών.


Επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα στο taxisnet η αίτηση

Στο taxisnet θα γίνει η αίτηση για το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί από το πρωτογενές πλεόνασμα . Η αίτηση θα πρέπει να γίνει τις επόμενες ημέρες όταν θα καθοριστούν και οι τελικοί δικαιούχοι εντός των ημερών.
Συγκεκριμένα όλοι οι δικαιούχοι που θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες θα κάνουν αίτηση στο taxisnet για να λάβουν το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα που θα δοθεί από το πλεόνασμα. Η διαδικασία θα είναι ανάλογη με το επίδομα θέρμανσης χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών αφού τα εισοδήματα θα διασταυρώνονται από την ΓΓΠΣ σε πραγματικό χρόνο.
Η ΓΓΠΣ μέσω του taxis θα ελέγχει τα εισοδήματα των δικαιούχων ώστε να διαπιστώσει ποιοι πληρούν τα κριτήρια που θα καθοριστούν. Τα κριτήρια για το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα θα ανακοινωθούν αύριο το βράδυ ημέρα Πέμπτη ενώ το επίδομα στους δικαιούχους προβλέπεται ότι θα δοθεί λίγο μετά το Πάσχα με πιθανότερη ημερομηνία την 9η Μαίου όπου θα λάβουν το εφάπαξ επίδομα και οι ένστολοι. Στο πολυνομοσχέδιο καθορίστηκαν μόνο τα γενικά πλαίσια και μόνο για τους ενστόλους καθορίστηκαν λεπτομερώς. Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδιου , το συνολικό ποσό για το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα κατανέμεται σε: - «Κοινωνικό Μέρισμα 450 εκατ. ευρώ» σε πολίτες και οικογένειες με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. 
Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας. Το ποσό ανά δικαιούχο καταβάλλεται εφάπαξ, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή. - Παροχές ασθένειας σε είδος έως την 28η Φεβρουαρίου 2015. Το πρόγραμμα αφορά σε:
 • Ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλον φορέα. Την παροχή δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
 • Ασφαλισμένους του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα. Την παροχή δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη τους, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος τού συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
 • Υπερήλικες ασφαλισμένους του ΟΓΑ (και τα προστατευόμενα μέλη τους), των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης. - Χορήγηση εφάπαξ αφορολόγητης χρηματικής ενίσχυσης, 500 ευρώ ανά άτομο, σε ένστολους με εισόδημα έως 1.500 ευρώ. Το συνολικό κονδύλι θα είναι 37 εκατ. ευρώ και θα αφορά σε περίπου 75.000 ένστολους. Οι ένστολοι πρέπει να ήταν εν ενεργεία κατά την 31η Ιανουαρίου εφέτος και θα ληφθούν υπόψη οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές του Ιανουαρίου εφέτος.
Η ενίσχυση θα καταβληθεί ολόκληρη (500 ευρώ), έως τα 1.500 ευρώ. Για τις αποδοχές πάνω από τα 1.500 ευρώ και έως τα 1.542 ευρώ, θα μειώνεται κατά 12 ευρώ για κάθε ένα επιπλέον ευρώ αποδοχών. Δηλαδή, ένστολος με αποδοχές 1.501 ευρώ, θα πάρει ενίσχυση 488 ευρώ, ενώ για αποδοχές 1.540 ευρώ θα δοθεί ενίσχυση 20 ευρώ και για αποδοχές 1.542 ευρώ δεν θα δοθεί ενίσχυση. Στις μηνιαίες αποδοχές δεν συνυπολογίζονται τα κοινωνικά επιδόματα, η ειδική αποζημίωση και το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων. Η ενίσχυση θα είναι αφορολόγητη, δεν θα υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν θα κατάσχεται ούτε θα συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. 
Σημειώνεται, ότι για τους δικαιούχους της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή του «μερίσματος των 450 εκατ. ευρώ», η ειδική επιτροπή (από στελέχη του οικονομικού επιτελείου και του ΠΑΣΟΚ) επεξεργάζεται ήδη ένα βασικό σενάριο, βάσει του οποίου το πραγματικό ετήσιο εισόδημα για τους δικαιούχους θα είναι οι 6.000 ευρώ ανά άτομο. Το συγκεκριμένο ύψος του εισοδήματος θα κλιμακώνεται (κατά το πρότυπο των οικογενειακών επιδομάτων) με συντελεστή 1 για τον άγαμο, με συντελεστή 1/3 για τη σύζυγο και με συντελεστή 1/6 για κάθε παιδί. Δηλαδή, για οικογένεια με δύο παιδιά θα ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. 
Το ύψος του επιδόματος πιθανόν να κυμαίνεται από τα 500 ευρώ έως τα 1.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος των 1.000 ευρώ αναμένεται να αφορά σε πολύτεκνους (τέσσερα και περισσότερα παιδιά), ή σε οικογένεια με τρία παιδιά και άνεργη μητέρα. Για μια τετραμελή οικογένεια, υπολογίζεται ότι το επίδομα θα είναι περίπου 800 ευρώ. Για τα περιουσιακά κριτήρια, το υπό συζήτηση βασικό σενάριο αφορά σε συνολική ακίνητη περιουσία 50.000 ευρώ (50.000 ευρώ για άγαμο και 100.000 ευρώ για έγγαμο) έως 250.000 ευρώ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Καταργείται το βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού


Καταργείται με διάταξη, έπειτα από 20 χρόνια, το «πορτοκαλί» βιβλίο καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για 196.695 επιχειρήσεις.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργού Εργασίας, «πλέον, κανένας εργοδότης δεν χρειάζεται να τηρεί το συγκεκριμένο βιβλίο που για χρόνια αποτέλεσε αιτία σοβαρών δικαστικών διενέξεων και τριβών με τις υπηρεσίες του υπουργείου.
 Όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται οι υπηρεσίες μας για το διασταυρωτικό και ελεγκτικό έργο τους περιέχονται στην "Εργάνη"». «Για άλλη μία φορά προωθούμε διατάξεις με σαφή στόχευση τη μείωση των διοικητικών βαρών, την απλούστευση των διαδικασιών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας στις επιχειρήσεις» δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης, με αφορμή την κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, με διάταξη δίνεται η δυνατότητα στο προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α), ελεγκτικού οργάνου του ΙΚΑ, να ελέγχει όχι μόνο περιπτώσεις ανασφάλιστης εργασίας αλλά και αδήλωτης. Με τον τρόπο αυτό, όπως σημειώνει ο υπουργός Εργασίας, «διευρύνουμε το πεδίο των ελέγχων της ΕΥΠΕΑ στα πρότυπα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ενισχύουμε και εναρμονίζουμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Εργασίας με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους στον διαρκή αγώνα της πάταξης της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας». 

Ο κ. Βρούτσης τονίζει, επίσης, ότι «με το νέο- σαφώς ευνοϊκότερο- θεσμικό και οργανωτικό περιβάλλον που έχει πλέον διαμορφωθεί, κανένας εργοδότης δεν μπορεί να επικαλείται καμία δικαιολογία ώστε να προβαίνει σε καταχρηστικές συμπεριφορές σε βάρος των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. Μετά και τη γενναία μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και την περικοπή των ασφαλιστικών εισφορών κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες στην οποία, προσφάτως, προβήκαμε σαν υπουργείο, δείξαμε έμπρακτα ότι στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, τους συνεπείς επιχειρηματίες και την νόμιμη και αξιοπρεπή εργασία».

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...