Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Leader N. Πιερίας (5η προκήρυξη) μέχρι 12/6/2015

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
''ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013'' - Π.Α.Α. ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.  Ο.Τ.Α.Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται μέσω των προγραμμάτων Leader είναι:
 • Μικρά τουριστικά καταλύματα και ξενοδοχεία (μέχρι 40 κλίνες) και campings.
 • Επισκέψιμα αγροκτήματα (έκτασης τουλάχιστον 20 στρεμμάτων).
 • Εστιατόρια, αναψυκτήρια, παραδοσιακά καφενεία.
 • Βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής προϊόντων, όπως χειροτεχνήματα μεταλλουργίας ή ξυλοτεχνίας, προϊόντα κεραμικής - υφαντουργίας, ξύλινες κατασκευές (καρέκλες, έπιπλα, έπιπλα κουζίνας).
 • Βιοτεχνίες μεταποίησης-τυποποίησης γεωργικών προϊόντων (όπως δημητριακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, κρέας, γάλα, αυγά, μέλι, ελιές, πατάτες, άνθη, σπόροι, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά).
 • Μεταποίηση και εμπορία δασοκομικών προϊόντων (ξυλεία, καυσόξυλα, φελλός, ερικόριζα).
 • Μικρές βιοτεχνίες επεξεργασίας ειδών διατροφής και δασοκομικών υλών μετά την α΄μεταποίηση (πχ αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, παραγωγή αλευροειδών προϊόντων, παραγωγή αλκοολούχων ποτών, παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία, δραστηριότητες φυσικής ευεξίας, καλλιτεχνική και λογοτεχνική δημιουργία και ερμηνεία, επισκευή υποδημάτων & δερμάτινων ειδών, λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και άλλων ποτών, παντοπωλεία κλπ).
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
 • Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού.
 • Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, ποδηλατικές διαδρομές στην αγροτική ύπαιθρο, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Πληροφορίες: http://pieriki-anaptixiaki.gr/leader_2015_2.html

3η Προκήρυξη Τοπικού Προγράμματος "Προσέγγιση LEADER" Χαλκιδικής

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.»

Αντικείμενο της πρόσκλησης
Στα πλαίσια του Άξονα 4: «Εφαρμογή προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, με τις αριθ. 5807/29.6.09 και 5954/2.7.09 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή τοπικού προγράμματος, με Φορέα Υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Εταιρεία μας, με την επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» (εφεξής αποκαλούμενη Ο.Τ.Δ.).
Για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος υπεγράφη η από 20.10.2010 Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών και της Ο.Τ.Δ. Στη συνέχεια  εγκρίθηκαν: α) επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 595.680,00€ με το υπ’ αριθμ. 3081/22-11-12 ΦΕΚ και β) επιπλέον ποσό δημόσιας δαπάνης 1.800.000, 00 € με το υπ’ αριθμ. 19140/26-09-2014 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα.
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης». Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος, οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι αυτών, καθώς και οι αντίστοιχες ενδεικτικές πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η διαδικασία επιλογής είναι η ανοικτή διαδικασία.
ΜΕΤΡΑ / ΟΜΑΔΕΣ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ / ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ενδεικτικό Συνολικό Κόστος
(€)
Ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη
(€)
(Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή) 
Δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123 : Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων   
L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων396.219,40198.109,70Φυσικά και Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313:Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων   
L313-5 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης750.000,00375.000,00Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
L313-6 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί, χώρων εστίασης και αναψυχής50.000,0025.000,00Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν (ΕΚ) 800/2008
ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321:Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό   
L321-2 Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.506.557,04506.557,04ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα, και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ1.702.776,441.104.666,74
Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής (Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Ενημερωτικό υλικό, Υπόδειγμα του φακέλου υποψηφιότητας, Κριτήρια επιλεξιμότητας & επιλογής, Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες, κλπ) διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου & Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 π.μ. -15:30μ.μ. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anetxa.gr
Περιοχή εφαρμογής
Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος, δηλαδή πρώην Δήμος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010) , πρώην Δήμος ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ(νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΟΡΜΥΛΙΑΣ (νυν Δήμος Πολυγύρου σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος ΠΑΛΛΗΝΗΣ (νυν Δήμος Κασσάνδρας σύμφωνα με το Ν3852/2010), πρώην Δήμος  ΤΡΙΓΛΙΑΣ (νυν Δήμος Ν. Προποντίδας σύμφωνα με το Ν3852/2010)  και επιλεγμένες Τοπικές Κοινότητες από τέσσερις (4) Ο.Τ.Α., η Δ.Κ. Πολυγύρου και η Τ.Κ. Ολύνθου του πρώην και νυν Δήμου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, η Τ.Κ. Γοματίου του πρώην  Δήμου  ΠΑΝΑΓΙΑΣ(νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010), η Τ.Κ. Ν.Μαρμαρά, η Δ.Κ. Νικήτης και η Τ.Κ. Μεταγγιτσίου του πρώην και νυν Δήμου ΣΙΘΩΝΙΑΣ  και η Τ.Κ. Στρατωνίου του πρώην  Δήμου ΣΤΑΓΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ (νυν Δήμος Αριστοτέλη σύμφωνα με το Ν3852/2010)  του Νομού Χαλκιδικής.
Επισημαίνεται ότι στις Δημοτικές Κοινότητες Ν. Μουδανιών, Πολυγύρου και Ν. Καλλικράτειας περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου περιοχή των Δ.Κ., ενώ με βάση το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα υπάρχουν και επιπλέον περιορισμοί ως προς τη χωροθέτηση επιμέρους δράσεων, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα I της αναλυτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  15η Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00μμ.
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Πολύγυρος, 22ας Απριλίου και  Μακεδονίας γωνία Τ.Κ. 63100, τηλ. 2371024407 & 2371024507, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. ΑΝΕΤΧΑ».
Διευκρινίσεις πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ο.Τ.Δ., αποκλειστικά εγγράφως.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER 2007-2013
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΑΝΚΟ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.: 4η Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER

Στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρµογή προσέγγισης LEADER» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) εγκρίθηκε, µε τις αριθ. 5807/29.6.2009 και 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η εφαρµογή τοπικού προγράµµατος, µε Φορέα Υλοποίησης (Οµάδα Τοπικής ∆ράσης) την  «Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ», (εφεξής αποκαλούµενη Ο.Τ.∆.).
Βασικοί στόχοι του τοπικού προγράµµατος της Ο.Τ.∆. είναι οι ακόλουθοι:
 • Στόχος 1: Ενίσχυση της απασχόλησης και της προώθησης ίσων ευκαιριών µέσω της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων.
 • Στόχος 2: Ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας µέσω της διαφοροποίησης της τοπικής οικονοµίας, της δικτύωσης και της πολυαπασχόλησης των κατοίκων της υπαίθρου, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.).
 •  Στόχος 3: Προστασία - ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς.
 • Στόχος 4: Βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσω της ανάπτυξης κοινωνικών - αθλητικών - πολιτιστικών υποδοµών και της ανάδειξης της πολιτιστικής δηµιουργίας των κατοίκων της υπαίθρου.
 • Στόχος 5: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων και την αξιοποίηση καινοτόµων και σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Στόχος 6: Ενίσχυση της τοπικής εταιρικής σχέσης.
Στο πλαίσιο του τοπικού προγράµµατος έχουν εγκριθεί συνολικά για όλες τις δράσεις αυτού πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης ύψους 7.440.460,00 Ευρώ από τα οποία τα 7.068.437,00 Ευρώ αποτελούν την Κοινοτική Συµµετοχή που καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τα 372.023,00 Ευρώ την Εθνική Συµµετοχή που καλύπτεται από πιστώσεις του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε).
Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός και οι αντίστοιχες πιστώσεις ∆ηµόσιας ∆απάνης των δράσεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση ενδεικτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
ΥΠΟΜΕΤΡΟΔΡΑΣΕΙΣΤΙΤΛΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ (Κοινοτική & Εθνική συμμετοχή)
123 Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων300.000,00150.000,00
 123αΑύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων300.000,00150.000,00
312 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων655.853,00327.926,50
 312-1Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων294.000,00147.000,00
 312-2Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών105.970,0052.985,00
 312-3Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση255.883,00127.941,50
313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων140.000,0070.000,00
 313-6Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής80.000,0040.000,00
 313-8Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)60.000,0030.000,00
321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό30.000,0030.000,00
 321-2Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.30.000,0030.000,00
323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς69.890,0769.890,07
 323-1Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης69.890,0769.890,07
ΣΥΝΟΛΟ 1.195.743,07647.816,57
Η καταληκτική ημερομηνία για την επιλεξιμότητα των δαπανών των έργων του τοπικού προγράμματος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2015.
 •    Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 21/07/2015 , ημέραΤρίτη και ώρα 16:00.  
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη είτε ιδιοχείρως, είτε  με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 4η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ »
Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.
Ενημέρωση υποψήφιων δικαιούχων και παραλαβή πρόσκλησης
Η παρούσα πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής διατίθενται στα γραφεία της Ο.Τ.Δ., Δ/νση : Φον Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, τηλ. 24610.24022 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος.
Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ .: http://www.ankoleader.gr  

Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

Σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

Διαθέσιμες είναι  από το βράδυ της Πέμπτης, 14.5.2015 οι εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε. για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014.
Διαθέσιμη και η εφαρμογή υποβολής αιτήσεων (Έντυπο Α21) για την χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων (Δ.ΗΛΕ.Δ. / Γ.Γ.Δ.Ε.).
Μόλις 46 ημέρες μέχρι την εκπνοή της ΠΡΩΤΗΣ καταληκτικής προθεσμίας υποβολής, θα έχουν στην διάθεσή τους οι συνάδελφοι αλλά και οι  φορολογούμενοι για την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...