Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

Μείωση αφορολογήτου, έκτακτη εισφορά και τεκμήρια ανεβάζουν το φόρο


Αυξημένο φόρο κυρίως λόγω της μείωσης του αφορολογήτου ορίου μόλις στα 5.000 ευρώ και της ενσωμάτωσης των έκτακτων εισφορών στα εισοδήματα προκύπτουν για χιλιάδες φορολογούμενους που υπέβαλαν ήδη ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2011.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Γενική Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, σε δείγμα 12.000 ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν τις πρώτες 3 ημέρες που άνοιξε το σύστημα TaxisNet, προέκυψε κατά την εκκαθάριση πρόσθετος φόρος περίπου 7.000.000 ευρώ ή κατά μέσο όρο περίπου 600 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.
Η πρόσθετη επιβάρυνση προκύπτει από τη μεγάλη μείωση του αφορολογήτου ορίου, από το γεγονός ότι πλέον συνυπολογίζεται με το φόρο εισοδήματος η έκτακτη εισφορά εισοδημάτων, ενώ σημαντικό ρόλο στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης σχεδόν για το σύνολο των φορολογουμένων διαδραματίζει η γενναία αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης.
Πάντως, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές το επόμενο διάστημα και μέχρι τις 15 Ιουνίου που θα κορυφωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση των εντύπων της εφορίας θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τα έως τώρα στοιχεία της ΓΓΠΣ και αυτό διότι μόνο από τη μείωση του αφορολογήτου ορίου η επιπλέον φορολογία θα κυμανθεί από 700 ευρώ για τον άγαμο ή έγγαμο χωρίς παιδιά έως περίπου 2.400 ευρώ για έγγαμο με 3 παιδιά.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΓΓΠΣ και ανάλογα με τη ροή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασίας της πρώτης παρτίδας 300.000 εκκαθαριστικών.

Εφέτος, περίπου 4.000.000 πολίτες και νοικοκυριά υποχρεούνται να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά. Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών εντύπων της εφορίας και το πάτημα του πλήκτρου αποστολής του εντύπου ο φορολογούμενος γνωρίζει αμέσως το φόρο που θα πληρώσει ή θα το επιστραφεί και συνήθως μέσα σε μία εβδομάδα το αργότερο θα παραλάβει το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Από το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων υπολογίζει η ΓΓΠΣ ότι περίπου 2.000.000 θα σταλούν χειρόγραφα.
Άλλωστε τις επόμενες ημέρες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή σε συνταξιούχους και πολίτες με εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ ετησίως του φακέλου με τις εφετινές φορολογικές δηλώσεις.
Όσον αφορά στη διαδικασία ηλεκτρονικής αποστολής των φορολογικών δηλώσεων το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ήδη έχουν αποσταλεί 320.000 συστημένες επιστολές με κωδικούς πρόσβασης σε αντίστοιχο αριθμό φορολογουμένων που φαίνονται στα αρχεία της ΓΓΠΣ ότι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα να διαπιστώσει κανείς μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr αν όντως του έχει σταλεί το συστημένο γράμμα με τους κωδικούς. Αν όχι θα πρέπει να προσέλθει στην εφορία και να ζητήσουν τους σχετικούς κωδικούς.

Τέλος, εκείνοι που έχουν από τα προηγούμενα χρόνια κωδικούς πρόσβασης θα συνεχίσουν κανονικά να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φορολογική δήλωση χωρίς κανένα πρόβλημα.

ΠΗΓΗ: Ημερησία

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»


Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 4 Μαϊου τα αποτελέσματα του Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό». Συνολικά εντάχθηκαν 2228 επιχειρηματικά σχέδια, ανέργων και επιχειρήσεων, ύψους 73 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα στη Δράση Ι του εν λόγω Προγράμματος, η οποία αφορά ανέργους, εντάχθηκαν 1626 προτάσεις, ενώ στην Δράση ΙΙ, η οποία αφορά υπάρχουσες επιχειρήσεις εντάχθηκαν 602 προτάσεις.

Η μεγάλη απήχηση του Προγράμματος οδήγησε στην ανάγκη για εξασφάλιση πρόσθετων πόρων κατά 40 εκ. ευρώ. Η ένταξη επιπλέον έργων αναμένεται αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την αύξηση αυτή.

Το σύνολο των ενδιαφερομένων (επιλεγέντες, επιτυχόντες και αποτυχόντες) θα ενημερωθεί εγγράφως. Οι επιλεγέντες μετά την επίσημη ενημέρωση τους θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως προβλέπεται από την προκήρυξη σε διάστημα έως δυο μηνών, προκειμένου να  ενισχυθεί το επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα καλύπτει το 100% του προβλεπομένου προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου.

 Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης του Εθνικού Αποθεματικού Απροβλέπτων συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της πρότασης τους στους δικτυακούς τόπους www.ypoian.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr και www.epeaa.gr.

Κατεβάστε παρακάτω τα Αποτελέσματα:

Απόφαση Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων – Αποτελέσματα: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/prok2apof040512.pdf

Πηγή: ΕΠΑΝ ΙΙ

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Ξεκινάνε αιτήσεις στο Πρόγραμμα για την ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών - Για 70 ανέργους που θέλουν να ανοίξουν δική τους επιχείρηση

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), ενημερώνει τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ΔΡΑΣΗ II:

Ενίσχυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών για 70 ανέργους του «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»,σύμφωνα με την με αριθμ. 23920/727/25-4-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1389/Β/27-4-2012) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», Άξονα Προτεραιότητας 1, ότι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 15/5/2012.

Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι του Νομού Καστοριάς, που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους μικρή επιχείρηση.
Το Πρόγραμμα που υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία, έχει μέχρι στιγμής ωφελήσει περίπου 280 ανέργους του Νομού Καστοριάς. Από αυτούς οι 100 άνεργοι έχουν επιχορηγηθεί, προκειμένου να ξεκινήσουν κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ περίπου 180 άνεργοι έχουν επανενταχθεί στην τοπική αγορά εργασίας με την πρόσληψή τους σε επιχειρήσεις που επιδοτούνται με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για 2 έτη.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ, ως Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου & Υπηρεσιών


Η Προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Τονίζεται ότι η ημερομηνία προδημοσίευσης της παρούσας δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων και και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά στις δώδεκα (12) περιφέρειες της χώρας.  Δεν αφορά στην περιφέρεια Πελοποννήσου!


Συγκεκριμένα θα ενιχυθούν:
υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις
νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου


Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς /θεματικές ενότητες:
Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Τουρισμός: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
Εμπόριο: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα
Υπηρεσίες: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα


Ο  προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης για την Περιφέρεια Αττικής είναι για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40% και για  μικρές επιχειρήσεις 50%.

Για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, επιλεξιμότητα Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης.

http://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/2122/ypaan_120502_Prodim_Mikromesaies_z.pdf
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...