Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ξεκινούν οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας


Εντός τις τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσουν τελικά οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για το μεγάλο πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας στην δασοπροστασία, το οποίο αφορά 5.066 θέσεις εργασίας. Η δημόσια πρόσκληση είναι έτοιμη από τον ΟΑΕΔ και έχει σταλεί στον ΑΣΕΠ. Από εκεί αναμένεται το «πράσινο φως», ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις.Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιπυρική προστασία των δασών θα προσληφθούν δασοπόνοι, φύλακες, ειδικοί δασικής προστασίας, εργάτες, γεωτεχνικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικοί υπάλληλοι – λογιστές, κ.α. Ειδικότητες ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ θα τοποθετηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της χώρας, όπως επίσης και στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις 8μηνης διάρκειας, όπως όλα τα προγράμματα Κοινωφελούς, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας, καθαρισμός, προφύλαξη, προστασία – και όχι της δασοπυρόσβεσης. 
Η κατανομή των θέσεων έχει γίνει με συνδυασμό κριτηρίων όπως η επικινδυνότητα και η έκταση των περιοχών, η συσσωρευμένη βιομάζα κ.α. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για προστατευόμενες περιοχές όπως Εθνικοί Δρυμοί. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές τις εκπαίδευσης των ωφελουμένων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Η μοριοδότηση ακολουθεί το γενικό μοντέλο της Κοινωφελούς:  

-  Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, (διπλασιάζεται για ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών).
-  Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.
-  Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
-  Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό : 30 μόρια για ατομικό έως 3.500 και οικογενειακό έως 7.000. Ακολούθως 25 μόρια για ατομικό 3.500 – 5.000 και οικογενειακό 7.000 – 10.000. Εν συνεχεία 20 μόρια για ατομικό 5.000 – 8.000 και οικογενειακό 10.000 – 16.000. Και 10 μόρια για ατομικό 8.000 – 12.000 και οικογενειακό 16.000 – 26.000.
-  Ηλικία: 15 μόρια για ηλικίας 18 έως 29 ετών, 30 μόρια για ηλικία 30 – 44 ετών, 45 μόρια για 45 ετών και άνω.
-  Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί.
-  Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια
-  Δικαιούχοι ΚΕΑ : 35 μόρια.

Ο μισθός του προγράμματος ανέρχεται σε 19,81€ ημερησίως ή 495,25€ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω καθώς και σε 17,27€ ημερησίως ή 431,75€ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Το πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων, τα καύσιμα, λιπαντικά και συντηρήσεις των οχημάτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργικές δαπάνες.

Πηγή: http://www.alphafm.gr/archives/166449

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

20 εργάτες στον δήμο Βοΐου

Την πρόσληψη 20 εργατών γενικών καθηκόντων, για απασχόληση μέχρι πέντε ημερομίσθια ανά άτομο, επισπεύδει ο δήμος Βοΐου, στην Κοζάνη.
Η κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)


Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 
€780
Επίδομα ανηλίκων τέκνων
1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

18 θέσεις εργασίας στον Δήμο Καστοριάς


Ο Δήμαρχος Καστοριάς ανακοινώνει, τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων, ήτοι:  ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων (φορτωτή –εκσκαφέα), ενός (1) ΔΕ Χειριστή  Μηχανημάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών) και δέκα έξι (16) ατόμων ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας κατά την αντιπυρική περίοδο 2018».

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ)
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ)
16 YE ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 08-05-2018 μέχρι και τη  14-05-2018.

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Δευτέρα-Τρίτη “πέφτουν” τα πρόστιμα στους ανασφάλιστους οδηγούς

Στην πιστοποίηση όλων των ανασφάλιστων οδηγών πρόκειται να προχωρήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη η ΑΑΔΕ, έχοντας ήδη σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώσει όλες τις αναγκαίες διασταυρώσεις στοιχείων σχετικά με τα κυκλοφορούντα ασφαλισμένα και ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα.
Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η αποστολή των προστίμων σε όσους διαπιστωθεί ότι τη Δευτέρα και την Τρίτη βρέθηκαν τελικά να μην έχουν πληρώσει το ασφαλιστήριο για το όχημά τους. Προκειμένου η όλη διαδικασία να τρέξει ανεμπόδιστα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών η ΑΑΔΕ ζήτησε με επιστολή της από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες Δευτέρα και Τρίτη να έχουν τα συστήματά τους συνεχώς προσβάσιμα, ώστε οι πιστοποιήσεις των ανασφάλιστων να γίνουν ανεμπόδιστα.
Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ έχει συνεχώς πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών ωστόσο για τεχνικούς ή έκτακτους λόγους κάποιες φορές η ηλεκτρονική επικοινωνία εταιρείας και ΑΑΔΕ μπορεί να διακοπεί.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

Οι παγίδες και τα μυστικά με τους φιλοξενούμενους στις φορολογικές δηλώσεις του 2018

Οι κωδικοί που μπλοκάρουν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης

Το κοινωνικό μέρισμα που χορηγήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, αποκάλυψε ότι περίπου 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι ή ένας στους τέσσερις είχαν δηλώσει ότι είναι φιλοξενούμενοι στη κατοικία συγγενή ή φίλου τους. Σε πολλές περιπτώσεις αποδείχθηκε ότι οι φιλοξενούμενοι ήταν…μαϊμού ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που έχασαν το κοινωνικό μέρισμα.
Ο πίνακας 2 της φορολογικής δήλωσης του 2018 κρύβει παγίδες τόσο για τους ίδιους τους φιλοξενούμενους, όσο και για τους φορολογούμενους που τους φιλοξενούν.

Με στόχο να εντοπιστούν φορολογούμενοι που δηλώνουν ψευδώς ότι φιλοξενούνται για να γλιτώσουν από το τεκμήριο κατοικίας και τις φορολογικές επιβαρύνσεις, η εφορία νέα κόλπα. Στον πίνακα 6 του βασικού εντύπου Ε1, όσοι φιλοξενούνται από συγγενείς ή φίλους πρέπει να το δηλώσουν υποχρεωτικά μαζί με το ΑΦΜ του φορολογούμενου ο οποίος τους φιλοξενεί.

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι φιλοξενούν πρόσωπα τα οποία δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας αλλά έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει από την πλευρά τους να συμπληρώσουν τους κωδικούς 007-008 του πίνακα 2. Μαζί θα δηλώσουν τον ΑΦΜ των φιλοξενούμενων και τους μήνες φιλοξενίας

Εάν ένα από τα δύο μέρη, είτε ο φιλοξενούμενος είτε αυτός ο οποίος τον φιλοξενεί δεν το δηλώσει, τότε θα μπλοκάρει η υποβολή της δήλωσης του έτερου.

Η ΑΑΔΕ έχοντας τα ΑΦΜ φιλοξενούμενων και φιλοξενούντων προχωρά αμέσως στη διασταύρωση. Αν ο φορολογούμενος που παρέχει φιλοξενία δεν έχει δηλώσει τον φιλοξενούμενο στη φορολογική του δήλωση, η δήλωση του φιλοξενούμενου δεν μπορεί να προχωρήσει. Το σύστημα τον έχει εγκλωβίσει και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Η δήλωση θα ξεμπλοκάρει μόνο στην περίπτωση που δηλωθεί ως φιλοξενούμενος από τον φιλοξενούντα. Αν ο φορολογούμενος ο οποίος ήθελε να εμφανιστεί ως φιλοξενούμενος αλλά τα στοιχεία δεν συμφωνούν με αυτά του ιδιοκτήτη της κατοικίας, τότε θα πρέπει να αλλάξει τη διεύθυνση κατοικίας του κινδυνεύοντας βεβαίως να βρεθεί αντιμέτωπος με το τεκμήριο διαβίωσης και πιθανά με πρόσθετο φόρο.

Φιλοξενούμενοι και φιλοξενούντες κατά την υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:


1. Πως θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος;

Σε περίπτωση φιλοξενίας, συμπληρώστε στον υποπίνακα του κωδικού 801 τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που σας φιλοξενεί, τα τ.μ. της οικίας και τους μήνες φιλοξενίας. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

2. Πως θα συμπληρώσω στη δήλωσή μου ότι φιλοξενώ φυσικά πρόσωπα υπόχρεα σε δήλωση;

Στον κωδ. (007-008) ανοίγει υποπίνακας στον οποίο συμπληρώνετε τον Α.Φ.Μ. του προσώπου που φιλοξενείται, τα τ.μ. της οικίας σας και τους μήνες που τον φιλοξενήσατε.

3. Έχω εξαρτώμενο μέλος το οποίο δηλώνω στον πίνακα 8 της δήλωσης, ενώ υπάρχει και η υποχρέωση χωριστής φορολογικής δήλωσης από το μέλος. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα στοιχεία του εξαρτώμενου μέλους στον υποπίνακα του κωδικού 007-008 για τη φιλοξενία;

Εφόσον το εξαρτώμενο μέλος συνοικεί μαζί σας και δηλώνεται στον πίνακα 8 δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του κωδικού 007-008.

4. Στον υποπίνακα 007-008 εμφανίζονται τα στοιχεία του τέκνου μου, το οποίο φιλοξενώ. Θα πρέπει να κάνω αποδοχή της φιλοξενίας;

Δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή εφόσον το τέκνο σας είναι εξαρτώμενο και δηλώνεται στον πίνακα 8 της δήλωσής σας.

πηγή: http://www.forologikanea.gr

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...