Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Ερχεται νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας σε αντικατάσταση του «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» δρομολογεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Το νέο πρόγραμμα που σχεδιάζεται θα ενισχύει παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτηρίων (θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, κουφώματα, υαλοπίνακες) καθώς και σε ηλεκτρομηχανολογικά στοιχεία (κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ατομικά συστήματα θέρμανσης, αντλίες θερμότητας, συστήματα αυτοματισμών, φωτοβολταϊκά συστήματα (για αυτοκατανάλωση) και ηλιοθερμικά συστήματα). 

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους θα είναι το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα με κλιμακούμενο ποσοστό επιχορήγησης (καταργείται το κριτήριο της τιμής ζώνης) και αύξηση επιχορήγησης ανά προστατευόμενο μέλος, ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός αυξάνεται στα 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ. 

Όπως ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου με θέμα «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελλάδα και την Γερμανία - Προοπτικές για το 2020 κι έπειτα», ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Περιβάλλοντος, Δημοσθένης Παπασταματόπουλος το φαινόμενο της «ενεργειακής φτώχειας» κατά τα προηγούμενα χρόνια είχε λάβει εκρηκτικές διαστάσεις. 

Η διόγκωση του φαινομένου, όπως τόνισε, οφείλεται στις δώδεκα διαδοχικές αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος την περίοδο 2010-2014 (με συνολική μεσοσταθμική αύξηση 50% την τετραετία αυτή, και συνολική αύξηση 85% για την περίοδο 2001-2012), σε συνδυασμό με την «αποτυχημένη και φορολογικής στόχευσης, πολιτική εξίσωσης πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης». 

Ο κ. Παπασταμόπουλος επεσήμανε την αντίφαση, να μειώνεται η κατανάλωση ακριβής ενέργειας στο υφεσιακό πλαίσιο της οικονομίας, ενώ διαπιστώνεται υπερ-επάρκεια παραγωγικού δυναμικού στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ασκώντας κριτική στο προηγούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» ο κ. Παπασταματόπουλος τόνισε ότι, ενώ είναι αυτονόητη η προτεραιότητα των επεμβάσεων στο κέλυφος των κτιρίων, υλοποιήθηκε η εμπορευματοποιημένη εκδοχή του προσανατολισμού σε εφαρμογή τελικών προϊόντων μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια με σημαντικές θερμικές απώλειες. 

Επίσης σημείωσε πως η συμμετοχή στο πρόγραμμα, με τους χρηματοδοτικούς όρους που ίσχυσαν, οδήγησε στην αναγκαστική τραπεζική δανειοδότηση, ενώ το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης περιόρισε σημαντικά το εύρος των σχετικών παρεμβάσεων.


ΕΣΠΑ: Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων

Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων για τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ετοιμάζεται ο δεύτερος κύκλος (των τεσσάρων δράσεων).
Η ειδική γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα, μίλησε «Στο Κόκκινο Πάτρας 107,7», τόσο για τις τέσσερις δράσεις που έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, μέσω ΕΣΠΑ, όσο και για τις επικείμενες.

 Όπως σημείωσε η κ. Φωτονιάτα, «σήμερα, που έχουν λήξει οι υποβολές και για τις τέσσερις δράσεις επιχειρηματικότητας, τα στοιχεία, έτσι όπως έχουν καταγραφεί, δείχνουν ένα επενδυτικό ενδιαφέρον εξαιρετικά μεγάλο, έτσι όπως αντικατοπτρίζεται στον αριθμό των υποβολών. Τα ποσοτικά στοιχεία μπορούν να αντιστοιχήσουν σε ανάλογα προγράμματα προ κρίσεως. Εκτός από τα ποσοτικά, θεωρώ πως τα επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν, είναι πιο ποιοτικά. Στο επίπεδο του σχεδιασμού και στο επίπεδο των κριτηρίων, μοριοδοτούσαμε στον βαθμό που θεωρήσαμε μέγιστο τις καινοτόμες προτάσεις. Ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας». 

Σε ό,τι αφορά μελλοντικές δράσεις, επεσήμανε: «Σε ένα πρώτο στάδιο, θα αξιολογήσουμε τα επενδυτικά σχέδια για να εξάγουμε συμπεράσματα, όμως οι δράσεις, όπως τις έχουμε δει, θα τρέξουν σε δεύτερους κύκλους, όπως έχουμε εξαγγείλει, κάποιες εξ' αυτών θα τρέξουν με μικρές παραλλαγές, κάποιες με μεγαλύτερες. Μέχρι τέλος Σεπτέμβρη, οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων, θα τρέξουν. Από τις νέες δράσεις, η πιο ώριμη, η οποία αρχές Σεπτέμβρη θα προκηρυχθεί, αφορά την ανάπτυξη cluster και μεταcluster για τη δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς τομείς της χώρας. Θα είναι ενός συνολικού προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ». 

«Πιστεύουμε πως ένας εξορθολογισμός του ΕΣΠΑ, το οποίο δεν κρύβουμε ότι είναι ίσως το κυριότερο χρηματοδοτικό εργαλείο ρευστότητας για την πραγματική οικονομία, θα δώσει τα αποτελέσματα που θα οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση της οικονομίας», πρόσθεσε η ειδική γραμματέας του υπουργείου. 


Αναλυτικά, για κάθε μία δράση, η κ. Φωτονιάτα ανέφερε:  

- Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (100% χρηματοδότηση). Υποβλήθηκαν 16.193 αιτήσεις νέων, πρωτίστως επιστημόνων (νομικών, γιατρών, μηχανικών κ.ά.) από ολόκληρη την επικράτεια. Σε συνδυασμό και με άλλες δράσεις, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και έχουν ήδη ανακοινωθεί (ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας, απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από νέους διδάκτορες), η δράση στοχεύει στην ανάσχεση της τάσης φυγής στο εξωτερικό των νέων επιστημόνων. Με βάση τη συμμετοχή που καταγράφηκε, μελετάται το ενδεχόμενο μίας επιπλέον αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης στον β' κύκλο που θα ακολουθήσει. 

- Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (100% χρηματοδότηση). Υποβλήθηκαν 5.626 προτάσεις, εντοπισμένες, κατά κύριο λόγο, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερα μεγάλο μέρος των αιτήσεων αφορά τομείς που έχουν επισημανθεί ως βασικοί τομείς προτεραιότητας στο αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης: Πρωτίστως τον τομέα των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, αλλά και τους τομείς της αγροδιατροφής ή της υγείας.

 - Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών (50% χρηματοδότηση). Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν 2.552 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, πρωτίστως από τουριστικά αναπτυγμένες περιοχές όπως το νότιο Αιγαίο, την Κρήτη και το Ιόνιο. 

- Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (50% χρηματοδότηση). Η δράση συνάντησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, που δεν αποτυπώνεται μόνο στον αριθμό των αιτήσεων (9.577), αλλά και στον συνολικό προϋπολογισμό των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Οι ενδιαφερόμενοι εμφανίζονται, δηλαδή, διατεθειμένοι να επενδύσουν σημαντικά ίδια κεφάλαια για την αναβάθμιση των επιχειρήσεών τους.


Πηγή : http://www.dikaiologitika.gr/

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ ( ΦΕΚ 45/24-12-2019/τ. ΑΣΕΠ ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά πρ...